Tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chạy trung bình 35 km/h

Tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chạy trung bình 35 km/h

Đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội có 4 toa, dài 80 m sẽ được khai thác ở tốc độ thấp hơn nhiều so với tốc độ thiết kế 80 km/h.

Thị trường