Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray

Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray

Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu quan hệ của chỉ số độ tin cậy của kết cấu đường ray với hệ số trật bánh; tải trọng thẳng đứng, nằm ngang và dọc trục; độ cứng nền ray

CUỘC THI VIẾT: ỨNG DỤNG KHCN, Ý TƯỞNG ĐẢM BẢO ATGT