Bộ GTVT ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT.

Hệ thống văn bản pháp luật
Ngành GTVT dùng hệ thống thông tin một cửa điện tử giải quyết công việc

Ngành GTVT dùng hệ thống thông tin một cửa điện tử giải quyết công việc

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 13517/BGTVT-TTCNTT gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử để giải quyết công việc

Hệ thống văn bản pháp luật
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Hệ thống văn bản pháp luật
Sửa đổi quy định về kiểm tra chất lượng trong sản xuất, lắp ráp ôtô

Sửa đổi quy định về kiểm tra chất lượng trong sản xuất, lắp ráp ôtô

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Hệ thống văn bản pháp luật
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Ngày 11/11, Bộ GTVT ký Thông tư số 45/2019/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

Hệ thống văn bản pháp luật
Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Ngày 7/11, Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT

Hệ thống văn bản pháp luật
Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/1/2019 "Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa".

Hệ thống văn bản pháp luật
Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận

Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận

Ngày 12/6/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Hệ thống văn bản pháp luật
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang

Ngày 5/7/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.

Hệ thống văn bản pháp luật
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

Hệ thống văn bản pháp luật
Trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, định biên an toàn phương tiện TNĐ

Trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, định biên an toàn phương tiện TNĐ

Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Hệ thống văn bản pháp luật
Quy định thi, cấp, cấp lại giấy chứng nhận chứng chỉ chuyên môn thuyền viên

Quy định thi, cấp, cấp lại giấy chứng nhận chứng chỉ chuyên môn thuyền viên

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Hệ thống văn bản pháp luật
Tiêu chí đánh giá, nghiệm thu dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Tiêu chí đánh giá, nghiệm thu dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Ngày 30/10/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Hệ thống văn bản pháp luật
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

Hệ thống văn bản pháp luật
Đề xuất Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Đề xuất Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

Hệ thống văn bản pháp luật