Một doanh nghiệp muốn "phá rào" nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam

Một doanh nghiệp muốn "phá rào" nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam

Bộ GTVT nhận thấy, hàng hoá Công ty TNHH Hamaden Việt Nam xin được nhập khẩu về Việt Nam là các linh kiện, phụ tùng của ô tô đã qua sử dụng nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Giao thông 24h