Tháng 9/2022: Cao tốc Bắc - Nam: Chỉ định thầu thế nào hiệu quả?

Chỉ định thầu cao tốc Bắc- Nam thế nào?- Bài 4: Quy trình bài bản, thủ tục chặt chẽ