Giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/05/2024 09:10

Bộ GTVT có văn bản giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý các hạng mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đoạn, tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.Giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45- Ảnh 1.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm: Tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các tài sản và thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, hạch toán tăng tài sản theo quy định.

Trong quá trình khai thác, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để theo dõi việc thực hiện các nội dung nêu tại Thông báo số 84/TB-HĐKTNN ngày 28/6/2023 của Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với dự án.

Kịp thời hạch toán điều chỉnh giá trị tài sản theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hoặc khi có thay đổi, điều chỉnh từ cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện tiếp các công tác về xử lý một số tài sản là các hạng mục đường gom, cầu vượt, hạng mục khác theo phương án kiến nghị chuyển giao về địa phương quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận