VEC đề xuất tăng phí đường cao tốc để có tiền trả nợ
Giá vé máy bay Sài Gòn - Hà Nội cao nhất 3,4 triệu đồng, áp dụng từ 1/3/2024

Giá vé máy bay Sài Gòn - Hà Nội cao nhất 3,4 triệu đồng, áp dụng từ 1/3/2024

Theo quy định mới, đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280km có mức giá vé tối đa là 3,4 triệu đồng, cao hơn 200 nghìn đồng so với quy định hiện hành.

Vận tải
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Chính trị