Hà Nội ban hành quy định về quản lý đường sắt đô thị

Hà Nội ban hành quy định về quản lý đường sắt đô thị

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.

Giao thông 24h
Vì đâu suốt 25 năm Việt Nam không để xảy ra tai nạn hàng không thương mại?

Vì đâu suốt 25 năm Việt Nam không để xảy ra tai nạn hàng không thương mại?

Tính riêng giai đoạn 2009 - 2019, tăng trưởng hành khách đạt trên 17%, hàng hóa gần 14% nhưng công tác đảm bảo an toàn hàng không của Việt Nam vẫn đạt được một số thành tích đáng ghi nhận như duy trì hơn 25 năm liên tục không để xảy ra tai nạn hàng không thương mại.

Xã hội