Dự kiến 4 địa phương được phân cấp quản lý cảng, bến trên tuyến đường thủy quốc gia

Dự kiến 4 địa phương được phân cấp quản lý cảng, bến trên tuyến đường thủy quốc gia

Bộ GTVT dự kiến phân cấp cho 4 địa phương quản lý nhà nước về cảng, bến nằm trên tuyến đường thủy quốc gia, cùng với bàn giao nhân sự từ cảng vụ đường thủy Trung ương.

Giao thông 24h
Những bài học kinh nghiệm quý tạo đột phá làm cao tốc đi qua 3 tỉnh

Những bài học kinh nghiệm quý tạo đột phá làm cao tốc đi qua 3 tỉnh

Cao tốc Bắc - Nam có 4 dự án thành phần đi qua 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đến nay đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Bộ GTVT mới đây cùng 3 tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các dự án này

Giao thông 24h