Xem xét điều chuyển khối lượng của nhà thầu phụ Tập đoàn Miền Trung ở cao tốc Mai Sơn - QL45

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/12/2022 18:43

Đây là một trong những nội dung trong văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT gửi Ban QLDA Thăng Long về tiến độ thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020.


Xem xét điều chuyển khối lượng nhà thầu phụ Tập đoàn Miền Trung ở cao tốc Mai Sơn - QL45 - Ảnh 1.

Thi công gói thầu 14-XL cao tốc Mai Sơn - QL45

Theo đánh giá của Bộ GTVT, gói thầu 14-XL của dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 tiến độ thi công rất chậm, khối lượng công việc còn lại rất lớn, đặc biệt đoạn tuyến từ sau nút giao Đông Xuân (Km327+200) đến cuối tuyến (Km337+478) dài 10,28km do nhà thầu phụ Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung thực hiện; Yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 của các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu đảm bảo hoàn thành đầu tháng 12/2022.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu cầu nhà thầu Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) và Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung tăng cường xe vận chuyển đất về công trường, tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, thi công tăng ca để bù đắp tiến độ đã bị chậm; đẩy nhanh thi công móng, mặt đường các đoạn tuyến nền thông thường và các đoạn nền đất yếu đã dỡ tải; phối hợp với tư vấn giám sát thường xuyên tiến hành quan trắc, cập nhật đánh giá số liệu lún cố kết, phối hợp với tư vấn thiết kế tính toán quyết định thời điểm dỡ tải (đối với các đoạn tuyến đang gia tải) để kịp thời triển khai thi công móng, mặt đường đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Các mốc tiến độ yêu cầu phải hoàn thành đối với các hạng mục thuộc phạm vi đến hết nút giao Đông Xuân: Nền đường trước ngày 5/12/2022, móng cấp phối đá dăm, CTB (móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng) trước ngày 14/12/2022, thảm cuốn chiếu các lớp bê tông nhựa hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Bộ GTVT yêu cầu ban quản lý dự án rà soát năng lực thực hiện đối với phần khối lượng còn lại của nhà thầu phụ Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, xem xét điều chuyển khối lượng của nhà thầu này cho nhà thầu chính VINACONEX trực tiếp thi công, đồng thời yêu cầu nhà thầu chính chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đối với phạm vi khối lượng thực hiện đã giao cho nhà thầu phụ.

Đối với gói thầu 12-XL, Ban QLDA Thăng Long và nhà thầu liên danh cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc điều chuyển khối lượng của Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long sang thành viên đứng đầu liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả để kịp thời triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu. Trường hợp, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long tiếp tục thi công không đảm bảo tiến độ, Ban xem xét, điều chuyển tiếp khối lượng sang cho Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Đồng thời, Ban QLDA Thăng Long xem xét thực hiện thủ tục công bố nhà thầu không hoàn thành hợp đồng làm cơ sở loại hồ sơ dự thầu nhà thầu này ở các gói thầu, dự án sau.

Đối với gói thầu 11-XL do liên danh Công ty CP Tập đoàn Cường Thịnh Thi - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH Định An thi công, Bộ GTVT đánh giá, tiến độ triển khai thi công các lớp bê tông nhựa còn rất chậm. Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu phải thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng lớp móng CTB còn lại đầu tháng 12/2022 (địa đoạn của nhà thầu Công ty CP Cường Thịnh Thi và Tổng công ty 319). Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công gia cố mái taluy các đoạn còn lại trên toàn phạm vi gói thầu, lưu ý công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; khẩn trương hoàn thiện các cầu và công trình trên tuyến, hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

Ngoài ra, trong văn bản, Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà thầu tại các gói thầu 10-XL, 13-XL tập trung bố trí đủ nhu cầu tài chính cho công trường, tiếp tục triển khai thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh thi công các hạng mục lớp móng, mặt đường tại các đoạn tuyến đã tiến hành dỡ tải, thi công cuốn chiếu các lớp móng cấp phối đá dăm, CTB, bê tông nhựa,….

"Các nhà thầu chính và nhà thầu đứng đầu liên danh phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện của toàn bộ gói thầu; Lãnh đạo các nhà thầu phải có mặt thường xuyên tại hiện trường để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến tài chính, điều hành tại hiện trường và xử lý các nội dung phát sinh, đặc biệt là đối với các nhà thầu có nguồn lực tài chính yếu, thiếu thiết bị, nhân lực", Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có chiều dài 63,37km đi qua tỉnh Ninh Bình (14,35km) và tỉnh Thanh Hóa (49,02km). Dự án có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.