Vietnam Airlines bay hồi hương công dân Anh và Việt Nam

Vietnam Airlines bay hồi hương công dân Anh và Việt Nam

Đây là những chuyến bay mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước.

Giao thông 24h