Đề nghị đầu tư sớm tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Đề nghị đầu tư sớm tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Theo Bộ GTVT, tỉnh Hà Giang cần rà soát nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực để đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn từ Tân Quang đến cửa khẩu Thanh Thủy.

Đường bộ
Kiến nghị đầu tư 9.800 tỷ đồng làm thêm 59km cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Kiến nghị đầu tư 9.800 tỷ đồng làm thêm 59km cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn Tân Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

Đường bộ