Đăng kiểm Việt Nam-Đơn vị đi đầu trong triển khai dịch vụ công trực tuyến

Tác giả: Bình Minh

saosaosaosaosao
Doanh nhân 09/02/2016 07:43

Năm 2015, cùng với nhiều sự kiện trọng đại ghi dấu ấn của đất nước và ngành GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra, hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác.

DSC04645
Nâng cao chất lượng phương tiện cơ giới

Đổi mới để đi lên

Năm qua, Cục ĐKVN chú trọng công tác rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, các đề án, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được triển khai tích cực, kịp thời và đúng tiến độ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân nhưng vẫn đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Thủ tục hành chính được rà soát, cải cách theo hướng loại bỏ bớt, đơn giản hóa. Cục ĐKVN là đơn vị đầu tiên trong Bộ GTVT triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Cục đã tiến hành rà soát và đơn giản còn 68 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 6 thủ tục hành chính cấp địa phương; 100% đơn vị đăng kiểm đã niêm yết công khai thủ tục hành chính; thực hiện 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ. Một số đơn vị đăng kiểm triển khai áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ đăng kiểm từ xa, thay vì phải xếp hàng trực tiếp. Cục tiếp tục chỉ đạo và điều hành thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT về phòng, chống tiêu cực, nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm, kiểm soát tải trọng phương tiện.

Cục ĐKVN được giao nhiệm vụ xây dựng và trình Bộ GTVT 22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 12 thông tư ban hành quy chuẩn và 10 thông tư về quản lý nhà nước hoạt động đăng kiểm, đến 30/6/2015, toàn bộ đề cương và dự thảo văn bản được Cục ĐKVN trình Bộ GTVT, đạt 100% kế hoạch. 

Cả nước đã có 2.072.259 xe cơ giới vào kiểm định, số lượt kiểm định đạt 2.219.944, cả năm đạt trên 2.400.000 nghìn lượt; có 278.745 phương tiện thủy nội địa được đăng kiểm; 4.839 phương tiện được đăng ký kỹ thuật mới (bằng 123% so với năm 2014); 45.264 lượt phương tiện được kiểm tra giám sát kỹ thuật; đã thẩm định 10.225 thiết kế phương tiện thủy nội địa, bằng 158% so với năm 2014.

Theo ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục ĐKVN, công tác đăng kiểm xe cơ giới được tăng cường chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về giáo dục tư tưởng, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm kỷ luật, nhằm nâng cao chất lượng đăng kiểm, hạn chế tiêu cực, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tải trọng phương tiện. Năm 2015 có 132 trung tâm và chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới với 261 dây chuyền cơ giới hóa đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố; toàn bộ các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã trang bị hệ thống camera IP giám sát. Đến hết 30/11/2015, cả nước đã có 2.072.259 xe cơ giới vào kiểm định, số lượt kiểm định đạt 2.219.944, cả năm đạt trên 2.400.000 nghìn lượt.

“Tỷ lệ tàu biển bị lưu giữ tiếp tục giảm so với năm 2014; tiếp tục duy trì được kết quả đội tàu biển Việt Nam không nằm trong danh sách đen của Tokyo Mou là 2,82% (giảm so với tỷ lệ của năm 2014 là 3,5%). Chất lượng công tác đăng kiểm tàu biển đã nâng lên rõ rệt. Hiệp hội quốc tế về đăng kiểm tàu biển xếp hạng ĐKVN cao hơn nhiều nước lân cận như Thái Lan, Indonesia, Philippines…”, ông Hải nhấn mạnh.

Công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ATGT đường thủy và giảm tải cho đường bộ. Cục ĐKVN tích cực, nhanh chóng triển khai chuyển cấp cho tàu mang cấp VR-SB để hoạt động tuyến ven biển.

Hoạt động hợp tác quốc tế và truyền thông tiếp tục được duy trì, góp phần quan trọng trong hợp tác giám sát kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn, đào tạo, trao đổi thông tin và nâng cao vị thế của Cục ĐKVN trong nước và các tổ chức quốc tế.

Cùng với việc triển khai các giải pháp nâng chất lượng kiểm định và phòng chống tiêu cực theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng, Cục ĐKVN đã và đang tích cực đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào đăng kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vận tải.

Từ những dấu ấn nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm năm 2015, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Cục ĐKVN trong năm qua về đổi mới và đạt được những kết quả tích cực về nhiều mặt như: Cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng kiểm định phương tiện GTVT, đấu tranh chống tiêu cực, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực…, đóng góp vào thành tựu chung của ngành GTVT, góp phần kéo giảm TNGT, tạo nên bức tranh tươi sáng của ngành GTVT.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Cục ĐKVN cũng nhìn nhận lại những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Ý thức trách nhiệm, đạo đức ứng xử của một bộ phận cán bộ, nhân viên còn hạn chế, gây khó khăn cho khách hàng; vẫn còn hiện tượng đăng kiểm viên kiểm tra, đánh giá phương tiện không đúng quy trình; chất lượng công tác đăng kiểm chưa đồng đều ở một số đơn vị đăng kiểm. Tình trạng cấp sai chu kỳ kiểm tra vẫn tồn tại ở một số đơn vị. Việc sử dụng dữ liệu phương tiện thông qua mạng Internet chưa tốt, dẫn đến công tác soát xét hồ sơ, cấp hồ sơ sai sót; một số đơn vị xã hội hóa chưa chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân lực không ổn định, khó khăn cho hoạt động của đơn vị.

Cùng ngành GTVT kéo giảm TNGT

Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm của ngành GTVT và những thành tựu đã đạt được, Cục ĐKVN quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch của năm 2016. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động đăng kiểm với mục tiêu quyết liệt đổi mới, cải cách, chống tiêu cực theo Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT.

Nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục xây dựng và áp dụng các phần mềm phục vụ hoạt động đăng kiểm; tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với hầu hết các thủ tục hành chính có thể áp dụng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cục ĐKVN đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghiên cứu khoa học; công tác cải cách thủ tục hành chính, hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đăng kiểm tàu biển, công trình biển, phương tiện thủy nội địa, xe cơ giới, phương tiện đường sắt, sản phẩm công nghiệp; công tác đào tạo nguồn nhân lực và công tác kiểm tra, thực hiện phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, thời gian tới, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Cục tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án đã được Bộ GTVT phê duyệt; chỉ đạo điều hành hoạt động đăng kiểm quyết liệt đổi mới, cải cách, chống tiêu cực theo Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT để nâng chất lượng kiểm định phương tiện GTVT và phòng, chống tiêu cực, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục ĐKVN cần chủ động hơn nữa trong xử lý công việc của đăng kiểm; tiếp tục linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp, biện pháp điều hành để đảm bảo sự hải hòa, đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài; lập lại kỷ cương trong hoạt động đăng kiểm; phòng chống tiêu cực, góp phần kiểm soát tải trọng phương tiện, giảm UTGT, phòng chống tham nhũng và bảo đảm việc làm, đời sống cho cán bộ, CNV, người lao động.

Ý kiến của bạn

Bình luận