Đảo ở Indonesia sẽ đóng cửa vì nhiều du khách tới trộm rồng

Đảo ở Indonesia sẽ đóng cửa vì nhiều du khách tới trộm rồng

Mỗi con rồng Komodo có giá lên đến 35.000 USD nên nhiều người tìm cách bắt trộm chúng và buôn bán bất hợp pháp.

Du lịch