Đồng hồ xe máy bị vào nước xử lý thế nào?

Đồng hồ xe máy bị vào nước xử lý thế nào?

Thông thường lỗi đồng hồ xe máy bị vô nước mà nguyên nhân là do đi trời mưa, rửa xe bị hấp hơi nước.

Lái xe an toàn