Sun Group hỗ trợ Bắc Giang lắp đặt Trung tâm Hồi sức tích cực

Sun Group hỗ trợ Bắc Giang lắp đặt Trung tâm Hồi sức tích cực

Chung tay cùng tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Sun Group công bố sẽ tài trợ địa phương này 50 tỷ đồng lắp đặt một Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) với quy mô 100 giường bệnh đa năng, trang thiết bị y tế hoàn chỉnh.

Doanh nghiệp