Hạn chế người đưa tiễn, ứng phó tình trạng quá tải tại Nội Bài

Hạn chế người đưa tiễn, ứng phó tình trạng quá tải tại Nội Bài

Phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng không, ANTT và chất lượng phục vụ.

Giao thông 24h