Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ

Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ

Ngày 31-12, các mặt hàng xăng đồng loạt tăng hơn 100 đồng/lít và các mặt hàng dầu tăng hơn 500 đồng/lít.

Doanh nghiệp