Sắp xếp lại nhiều đơn vị bảo đảm an toàn hàng hải

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Hàng hải 13/08/2022 08:39

Việc sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm nâng cao công tác quản trị, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phòng ban.

 

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm việc tại đơn vị

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm việc tại đơn vị

Ngày 12/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải (ATHH) miền Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam cho biết, năm 2021 - 2022 là những năm đầu Tổng công ty thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, trong giai đoạn trọng điểm này, Tổng công ty cũng có các phương án phát triển và thay đổi, sắp xếp lại hệ thống.

Đối với các phòng nghiệp vụ: Tổng công ty đã tiến hành kiện toàn lại Ban quản lý dự án hàng hải miền Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, sáp nhập Trạm thông tin về phòng An toàn hàng hải. Tổng công ty tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành nói chung và Tổng công ty nói riêng.

Hiện nay, Tổng công ty có 9 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 đơn vị thực hiện công tác Bảo đảm an toàn hàng hải, quản lý, vận hành các trạm đèn, các tuyến luồng theo từng khu vực (Nam Trung Bộ, khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Tây Nam Bộ và khu vực quần đảo Trường Sa). Ngoài ra, 1 đơn vị khảo sát thực hiện công tác Khảo sát, phục vụ thông báo hàng hải toàn bộ hệ thống báo hiệu hàng hải bao gồm đèn biển, các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải, các tuyến luồng do Tổng công ty quản lý. Cùng đó, 1 đơn vị thực hiện công tác quản lý dự án, 1 đơn vị thực hiện thi công sửa chữa sản phẩm thường xuyên công trình phục vụ quản lý, vận hành hệ thống đèn, luồng hàng hải và 2 Chi nhánh trực thuộc.

Với mô hình hiện tại, các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đang hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Do vậy, Tổng công ty sẽ giữ nguyên các đơn vị này. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị mình để sắp xếp lại nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Riêng đối Chi nhánh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thị trường hoạt động và thực trạng hoạt động thực tế tại đơn vị, cần phải cơ cấu lại do hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa phát huy được chức năng, nhiệm vụ.

Dự kiến, trong thời gian tới, Tổng công ty sáp nhập Chi nhánh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh về Văn phòng Tổng công ty; giải thể Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam và Ban QLDA chuyển thành phòng Quản lý dự án để đảm nhiệm chức năng quản lý các dự án đầu tư của Tổng công ty.

Ngoài nhiệm vụ sắp xếp lại bộ máy, Tổng công ty cũng kiến nghị Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư 01 tàu tiếp tế xa bờ với công suất lớn hơn, trang thiết bị tốt hơn cho Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng các trạm đèn biển và trạm quản lý luồng hàng hải để người lao động có nơi làm việc và sinh hoạt tốt hơn, yên tâm công tác, gắn bó với nghề, đặc biệt là công trình Trạm đèn Đá Lát tại quần đảo Trường Sa.

Ngoài ra, chấp thuận việc sửa chữa thường xuyên các trạm đèn biển nhằm bảo trì, duy tu, đảm bảo tình trạng của công trình cũng như điều kiện làm việc và sinh hoạt của công nhân quản lý vận hành.

Ý kiến của bạn

Bình luận