Phát động phong trào thi đua trên các công trình giao thông

Phát động phong trào thi đua trên các công trình giao thông

Bộ GTVT phát động phong trào thi đua "Rút ngắn tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025".

Đầu tư - Hạ tầng