Phát động phong trào thi đua trên các công trình giao thông

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 27/04/2024 08:28

Bộ GTVT phát động phong trào thi đua "Rút ngắn tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025".

Phát động phong trào thi đua trên các công trình giao thông- Ảnh 1.

Phong trào thi đua sẽ tạo khí thế sôi nổi, gắn kết, đồng lòng của các tập thể, cá nhân

Phong trào do Bộ GTVT phát động nhằm kêu gọi, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công tại các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT có kế hoạch hoành thành năm 2025 và các tập thể, cá nhân liên quan.

Phong trào tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự chung sức đồng lòng của các tập thể, cá nhân liên quan trong thi công các công trình, hạng mục công trình; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống "đi trước mở đường" của ngành GTVT để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ các công trình, hạng mục công trình lớn chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4/2025.

Đối tượng thi đua là tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, các Cục trực thuộc Bộ GTVT, các ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc rút ngắn tiến độ hoàn thành công trình lớn, đoạn tuyến, gói thầu vào dịp 30/4…

Bộ GTVT yêu cầu phong trào thi đua được triển khai tại công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT có kế hoạch hoàn thành sau 30/4/2025; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các cá nhân tham gia.

Các chủ đầu tư, ban QLDA đăng ký các hạng mục công trình lớn, đoạn tuyến, gói thầu dự kiến hoàn thành dịp 30/4 gửi Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6 để tổng hợp và làm căn cứ xét khen thưởng.

Các chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công tham gia các công trình dự án thực hiện ký cam kết và quyết tâm hoàn thành hạng mục công trình lớn, đoạn tuyến, gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT vào dịp 30/4; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo yêu cầu…

Bộ GTVT
Quá trình tham gia hưởng ứng phong trào thi đua không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình, dự án.

Thời gian triển khai thi đua được thực hiện đến hết ngày 30/4; tổng kết và khen thưởng vào dịp 30/4.

Đối với tập thể, phải hoàn thành 100% công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch thi đua đã đăng ký của đơn vị. Đồng thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định có liên quan và chỉ đạo của Bộ GTVT, không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, sự cố công trình.

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định.

Đối với cá nhân, Bộ GTVT yêu cầu tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình, hạng mục công trình hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành sớm kế hoạch của đơn vị.

Về tiêu chí cụ thể, các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào thi đua xây dựng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế để rút ngắn tiến độ triển khai dự án; hoàn thành hạng mục công trình lớn, đoạn tuyến, gói thầu đăng ký vào dịp 30/4.

Phát động phong trào thi đua trên các công trình giao thông- Ảnh 2.

Các chủ đầu tư, ban điều hành, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu cần xây dựng tiến độ chi tiết của từng đơn vị bảo đảm tiến độ hoàn thành chung

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào thi đua phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi công công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Các chủ đầu tư, ban điều hành, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu căn cứ điều kiện thực tế các công trình, dự án đang triển khai để tổ chức rà soát lựa chọn hạng mục công trình lớn, đoạn tuyến, gói thầu để đăng ký thi đua hoàn thành vào dịp 30/4.

Cùng với đó là tổ chức xây dựng tiến độ chi tiết của từng đơn vị bảo đảm tiến độ hoàn thành chung; các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát nội dung đăng ký của ban điều hành, tư vấn giám sát, nhà thầu để xem xét gửi về Bộ GTVT trước ngày 30/5/2024 để đăng ký thi đua.

Nội dung Kế hoạch phải bao gồm các tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu để rút ngắn tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình, định mức, định lượng kết quả công việc/nhiệm vụ (quy định rõ khối lượng, tiến độ phải hoàn thành, chất lượng và kết quả từng công việc, nhiệm vụ cụ thể); phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch; phân công, bố trí nhân sự kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Song hành với đó, các cơ quan, đơn vị ký cam kết giao ước thi đua giữa các chủ đầu tư, ban điều hành và các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát.

Bộ GTVT
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định, phong trào thi đua là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả của phong trào thi đua là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận