Dừng đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức PPP

Dừng đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức PPP

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), việc dừng chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP là có cơ sở.

Đường bộ