Dừng đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức PPP

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/08/2022 10:52

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), việc dừng chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP là có cơ sở.


Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Văn bản của Bộ KH&ĐT cho biết, theo báo cáo của Bộ GTVT, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP tại Quyết định 1602 ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự án cần chuyển đổi sang hình thức đầu tư công để cơ bản hoàn thành năm 2025, đặc biệt là đoạn đi trùng với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi việc triển khai theo phương thức đối tác công tư đến năm 2026 mới cơ bản hoàn thành.

Đồng thời, thực tiễn triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư thời gian qua cho thấy còn một số bất cập như cơ quan nhà nước không thể bảo đảm chắc chắn sự thành công của dự án, việc huy động vốn tín dụng và nhà đầu tư nước ngoài khó khả thi do đều yêu cầu một số bảo lãnh vượt quá quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công, Bộ GTVT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư tại Quyết định 1602/2021 ngày 23/9/2021.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hoà -Vũng Tàu

Hướng tuyến cao tốc Biên Hoà -Vũng Tàu

Liên quan đến nội dung nêu trên, Bộ GTVT đã có Tờ trình 1251 ngày 11/2/2022 trình Thủ tướng Chính phủ dự án đầu tư theo xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo hình thức đầu tư công.

Hội đồng thẩm định nhà nước trình Chính phủ báo cáo kết quả thẩm định dự án ngày 18/3/2022; Chính phủ có Tờ trình 191 ngày 21/5/2022 trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án; Quốc hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công tại Nghị quyết 59 ngày 16/6/2022 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 90 ngày 25/7/2022 triển khai Nghị quyết 59/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Về căn cứ pháp lý dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư và đề nghị của Bộ GTVT, Bộ KHĐT cho biết, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư - Luật PPP, Nghị định số 35/2021) không có quy định về chuyển dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công hoặc quy định dùng thực hiện dự án PPP sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt.

Khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công quy định điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án là không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Quyết định 1602 ngày 23/9/2022. Mặt khác, Quốc hội đã có Nghị quyết  59/2022/QH15 về chủ trương đầu tư dự án và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 90/2022 triển khai Nghị quyết 59/2002/QH15 của Quốc hội để triển khai thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công.

"Do đó, việc Bộ GTVT kiến nghị dừng chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo phương thức đối tác công tư để thực hiện đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công là có cơ sở", văn bản do Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương cho hay.

Được biết, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài 53,7 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Công trình được chia làm ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 dài 34,2 km, thực hiện tại Đồng Nai, với tổng kinh phí 12.647 tỷ đồng. Đoạn còn lại thực hiện tại Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 5.190 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công năm 2023, thời gian thi công và hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận