Vì đâu TNGT đường thủy tăng 138%?

Vì đâu TNGT đường thủy tăng 138%?

Theo cơ quan chức năng, chế tài xử phạt vi phạm quy định ATGT đường thuỷ còn chưa đủ sức răn đe.

Hoạt động Ban ATGT
Báo động tai nạn phương tiện thủy gia dụng

Báo động tai nạn phương tiện thủy gia dụng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn đường thuỷ là phương tiện gia dụng đều không theo quy chuẩn đảm bảo về ATGT.

Hoạt động Ban ATGT