Đề xuất kinh phí chi hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Đề xuất kinh phí chi hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa.

Đường thuỷ
Grab kiến nghị Bộ GTVT bỏ yêu cầu bắt buộc gắn hộp đèn

Grab kiến nghị Bộ GTVT bỏ yêu cầu bắt buộc gắn hộp đèn

Grab Việt Nam cho rằng Bộ GTVT cần bỏ yêu cầu bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe kết nối qua ứng dụng phần mềm.

Ý kiến
Đề xuất về phí bảo đảm hàng hải

Đề xuất về phí bảo đảm hàng hải

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Anh - EU đạt được dự thảo Brexit sau hơn 2 năm

Anh - EU đạt được dự thảo Brexit sau hơn 2 năm

Dự thảo này sẽ phải vượt qua quy trình phê duyệt phức tạp tại nội các, Quốc hội Anh và Nghị viện châu Âu mới có thể chính thức được ký kết...

Chính trị
Đánh học sinh có thể bị phạt 30 triệu đồng

Đánh học sinh có thể bị phạt 30 triệu đồng

Người có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học có thể bị phạt 10-30 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.

Nhà Trắng dự thảo lệnh điều tra Google và Facebook

Nhà Trắng dự thảo lệnh điều tra Google và Facebook

Sắc lệnh của Nhà Trắng sẽ chỉ đạo các cơ quan hành pháp và chống độc quyền liên bang mở cuộc điều tra đối với hoạt động của Google, Facebook

Ứng dụng
Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ

Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ TT&TT đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Chính trị
Đề xuất quy định ứng phó thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

Đề xuất quy định ứng phó thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Trong đó Bộ đề xuất cụ thể quy định về ứng phó thiên tai.

Giao thông 24h
Đề xuất thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác

Đề xuất thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác

Tại dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định thời hạn giao khu vực biển tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Xã hội
Đề xuất đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

Đề xuất đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Giao thông 24h