Fiat Chrysler đồng ý trả tiền phạt trong vụ gian lận khí thải

Fiat Chrysler đồng ý trả tiền phạt trong vụ gian lận khí thải

Tạp chí GTVT - Fiat Chrysler (FCA) đã thừa nhận sai phạm và đồng ý trả 300 triệu USD tiền phạt vì liên quan đến gian lận khí thải.

Thế giới xe