Cách nào “giải cứu” thuyền viên mùa Covid-19?

Cách nào “giải cứu” thuyền viên mùa Covid-19?

Hàng ngày, hàng giờ, ngoài đại dương mênh mông, hàng trăm nghìn thuyền viên vẫn đang đặt cược mạng sống của mình trên những chuyến tàu viễn dương, góp sức phát triển chuỗi hệ thống cung ứng toàn cầu. Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát, sức khỏe, tinh thần và sự an toàn của họ lại đang bị đe dọa.

Giao thông toàn cầu