Chevrolet Seeker 2022 chính thức tuyên chiến với CX-5 và CR-V

Chevrolet Seeker 2022 chính thức tuyên chiến với CX-5 và CR-V

Tạp chí GTVT- Chevrolet Seeker 2022 chính thức “lên sàn” tại thị trường Trung Quốc, tuyên chiến với Ford Territory, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Thế giới xe