Triển khai loạt giải pháp kéo giảm TNGT

Triển khai loạt giải pháp kéo giảm TNGT

Từ đầu năm đến nay, TNGT được kéo giảm toàn diện cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Song, trước những bất cập, tồn tại tiềm ẩn gia tăng TNGT hiện hữu, công tác đảm bảo trật tự, ATGT tiếp tục được củng cố và tăng cường thực hiện các biện pháp căn cơ.

An toàn giao thông
TP.HCM quyết tâm kéo giảm 10% tai nạn giao thông

TP.HCM quyết tâm kéo giảm 10% tai nạn giao thông

Năm 2019 TP.HCM quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Hoạt động Ban ATGT
Trật tự ATGT chuyển biến tích cực trong 3 tháng đầu năm

Trật tự ATGT chuyển biến tích cực trong 3 tháng đầu năm

Trong 3 tháng đầu năm 2017, TNGT đã giảm đều cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra một số hiện tượng xấu cần sớm được chấn chỉnh để ngăn chặn nguy cơ gia tăng TNGT.

Đâu là giải pháp kéo giảm TNGT trong năm 2017?

Đâu là giải pháp kéo giảm TNGT trong năm 2017?

Tình hình TTATGT năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Thời gian tới, vấn đề văn hóa giao thông tại Việt Nam được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo đảm TTATGT.

Hoạt động Ban ATGT
Hải Dương: Quyết tâm kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí

Hải Dương: Quyết tâm kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí

Trong những tháng cuối năm 2016, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh Hải Dương có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Ban ATGT tỉnh cũng như các đơn vị liên quan đặt ra mục tiêu quyết tâm kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí trong năm 2017.

Hoạt động Ban ATGT
Tuyên Quang: Giảm 29,6% số người chết do TNGT năm 2016

Tuyên Quang: Giảm 29,6% số người chết do TNGT năm 2016

Nhằm kéo giảm TNGT, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nhiều biện pháp, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tuyên truyền pháp luật ATGT, kiên quyết giải tỏa hành lang TTATGT, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm TTATGT.

Hoạt động Ban ATGT
Kéo giảm TNGT theo hướng bền vững

Kéo giảm TNGT theo hướng bền vững

Các bộ, ngành, địa phương đều phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục đích đến năm 2020 số người chết do TNGT ở mức dưới 5.000 người.

Hoạt động Ban ATGT
Hà Nam: Phấn đấu giảm TNGT cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên

Hà Nam: Phấn đấu giảm TNGT cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên

TNGT Hà Nam đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ, không để xảy ra UTGT.

Hoạt động Ban ATGT
Thaco Trường Hải "chung tay" tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông

Thaco Trường Hải "chung tay" tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016-2018.

Hoạt động Ban ATGT
7 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016 -2020

7 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016 -2020

Để kéo giảm TNGT hàng năm từ 5 -10%, Ủy ban ATGT Quốc gia đề ra 7 giải pháp thực hiện.

Hoạt động Ban ATGT