Ban QLDA Mỹ Thuận cần nghiêm túc rút kinh nghiệm ở dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/03/2024 15:36

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đồng thời khẩn trương có báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung góp ý của các cơ quan thuộc Bộ đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Ban QLDA Mỹ Thuận cần nghiêm túc rút kinh nghiệm ở dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch- Ảnh 1.

Thi công dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong tháng 3/2024

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Theo đó, đối với việc đầu tư bổ sung đơn nguyên cầu Nhơn Trạch, thông báo kết luận nêu rõ, tiến độ thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư bổ sung đơn nguyên cầu Nhơn Trạch vào dự án hiện đang triển khai rất chậm.

Về nội dung này, Văn phòng Chính phủ đã có chỉ đạo tiến hành từ tháng 4/2023, tuy nhiên tới cuối tháng 01/2024 Bộ GTVT mới nhận được tờ trình của Ban QLDA Mỹ Thuận. Việc đầu tư bổ sung đơn nguyên cầu Nhơn Trạch là rất cấp thiết nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ, an toàn, thông suốt trên toàn tuyến đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh theo quy mô đường cao tốc.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đồng thời khẩn trương có báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung góp ý của các cơ quan thuộc Bộ đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư để rà soát, tham mưu Bộ GTVT báo cáo Chính phủ trong tháng 3/2024.

"Quá trình triển khai tiếp theo cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Hội đồng thẩm định, đặc biệt với cơ quan chủ trì thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời báo cáo, tiếp thu, tránh việc phải có văn bản giải trình nhiều lần dẫn tới kéo dài thủ tục thẩm định, phê duyệt; phấn đấu hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng 5/2024", kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chủ động tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo của bước phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; đàm phán với nhà tài trợ để sửa đổi, bổ sung thoả thuận vay vốn cho dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm đưa công trình vào thi công xây dựng.

Một gói thầu đang chậm tiến độ

Đề cập đến tiến độ thi công dự án, Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, đến nay tiến độ thi công của toàn dự án đạt 43/53,8%, chậm 10,8% so với kế hoạch. Trong đó, gói thầu CW1 đạt 63,6% kế hoạch, trong khi đó gói thầu CW2 mới đạt 12,02/37,83% do chưa nhận đủ mặt bằng thi công và nguồn cung cấp vật liệu cát khan hiếm.

Để đẩy nhanh triển khai thi công dự án, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục làm việc với huyện Nhơn Trạch, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB và công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2024 để triển khai thi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 28/02/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Ban QLDA Mỹ Thuận, tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự để thường xuyên, kịp thời kiểm tra hiện trường, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công đảm bảo tuân thủ theo đúng thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mặc hoặc các điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thi

công; đẩy nhanh công tác nội nghiệp, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thi công; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo về công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng dự án, Bộ GTVT yêu cầu đối với gói thầu CW1, các đơn vị cần lập điều chỉnh tiến độ thi công tổng thể, chi tiết của công trình để làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành trước 30/4/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phải tính đến thời gian dự phòng để xử lý các vướng mắc, phát sinh hoặc bất lợi về thời tiết, nguồn cung cấp vật liệu,… (nếu có).

"Ban QLDA Mỹ Thuận, tư vấn giám sát rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt, trình tự thi công kết cấu dầm, biện pháp kiểm soát độ vồng thi công của phần nhịp chính cầu Nhơn Trạch do việc thi công không đồng thời và có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về Cục Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 25/3/2024 để theo dõi, quản lý", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với gói thầu CW2, Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực để thi công ngay tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, bù lại khối lượng đã chậm so với kế hoạch; chủ động tìm nguồn cung vật liệu cát hợp pháp để cung cấp đầy đủ, kịp thời cho dự án trong đó ưu tiên điều phối thi công các đoạn phải xử lý nền đất yếu có thời gian chờ gia tải dài.

Đồng thời, các nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 và VEC trong quá trình thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến các dự án đang khai thác, đồng thời thống nhất về thiết kế khớp nối, tiến độ thi công nhằm hoàn thành các dự án đồng bộ, phát huy hiệu quả chung.

"Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận đánh giá kết quả thực hiện theo thông báo kết luận kiểm điểm tình hình thực hiện dự án kỳ trước, nêu lý do không đạt được kết quả và chỉ rõ trách nhiệm đơn vị liên quan", kết luận nêu rõ.