Tạp chí Giao thông vận tải

Giới thiệu 20/08/2022 11:21

Giới thiệu về tạp chí Giao thông vận tải


Tạp chí Giao thông vận tải (GTVT) là cơ quan truyền thông của Bộ GTVT. Hiện tạp chí có 2 ấn phẩm: Tạp chí GTVT in xuất bản hàng tháng và Tạp chí điện tử GTVT tại tên miền http://www.tapchigiaothong.vn/

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tòa soạn: 106 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

- Phòng Hành chính Trị sự và Truyền Thông;

- Phòng Phóng viên - Tạp chí GTVT Điện tử;

- Phòng Thư ký - Biên tập và Phóng viên thường trú;

 Các Văn phòng Phóng viên thường trú:

- Miền Nam: Tại 17A , đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Miền Trung: Tại 16 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

II. BAN LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

1. Lãnh đạo Ban biên tập

- Ông Nguyễn Văn Hường, Quyền Tổng biên tập

Điện thoại:0913545566; Email: nguyenhuong.tcgt@gmail.com  

- Bà Nguyễn Thanh Hoa, Phó Tổng biên tập

Điện thoại: 024.38221153; Email: hoatcgtvt@gmail.com

2. Lãnh đạo phòng

- Bà Nguyễn Thanh Hoa, Phó TBT kiêm Trưởng phòng Hành chính Trị sự và Truyền Thông

Điện thoại: 024.38221153; Email: hoatcgtvt@gmail.com

- Ông Lê Khánh Hà, Trưởng phòng PV - Tạp chí GTVT Điện tử

Điện thoại: 024.39428737; Email:khanhhagtvt@gmail.com

- Ông Đỗ Hoàng Thạch, Thư ký - Biên tập và Phóng viên thường trú

Điện thoại: 024.39420744; Email: hoangthachgt@gmail.com

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.   Vị trí và chức năng

Tạp chí Giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; Chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nước và ngân hàng, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tuyên truyền, phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến thành tựu của thế giới, đất nước và ngành Giao thông vận tải theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

- Phổ biến, công bố các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, thành tựu, hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và an toàn giao thông.

- Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành Giao thông vận tải; là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo phân cấp của Bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên tập, xuất bản tạp chí điện tử, số chuyên đề, phụ san, sách chuyên đề và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất các ấn phẩm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và chuyên môn, nghiệp vụ vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quản lý tổ chức, biên chế, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

- Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp quy định của luật pháp để phục vụ hoạt động của Tạp chí.

- Quan hệ với Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận