Mỹ chi hàng tỷ đô la cho chương trình "Đường phố An toàn cho mọi người"

Mỹ chi hàng tỷ đô la cho chương trình "Đường phố An toàn cho mọi người"

Với nguồn kinh phí từ từ chương trình "Đường phố An toàn cho mọi người" của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, nhiều con đường nguy hiểm tại các địa phương sẽ được đầu tư sửa đổi để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Kinh nghiệm phát triển
Những thành phố nào có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới?

Những thành phố nào có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới?

Một nghiên cứu mới đây đã đánh giá và xếp hạng giao thông vận tải sau đại dịch đã chỉ ra những thành phố có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất hiện nay.

Kinh nghiệm phát triển
Mỹ: Đầu tư nguồn vốn kỷ lục cải tạo gần 40 cảng biển

Mỹ: Đầu tư nguồn vốn kỷ lục cải tạo gần 40 cảng biển

Mỹ chú trọng cải tạo cảng biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa dọc theo các chuỗi cung ứng quan trọng.

Kinh nghiệm phát triển