Bổ sung lắp đặt biển báo tại các trạm dừng nghỉ

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/04/2024 06:51

Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam đối với các Khu Quản lý đường bộ và Ban Quản lý dự án đang triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc phục vụ nhu cầu đi lại dịp 30/4 - 1/5.


Bổ sung lắp đặt biển báo tại các trạm dừng nghỉ- Ảnh 1.

Lắp đặt biển báo tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo đó, các Khu Quản lý đường bộ (QLĐB), Sở GTVT phối hợp với các Chủ đầu tư triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ (kể cả các trạm tạm). Trong đó lưu ý bổ sung biển báo hiệu đường bộ khu vực trạm dừng nghỉ để người điều khiển phương tiện giao thông dễ nhận biết; vị trí đấu nối, đoạn chuyển tiếp phù hợp thiết kế công trình được cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư duyệt và các quyết định khác. Tổ chức tiếp nhận các trạm dừng nghỉ chính thức sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp Chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục công trình như khu dịch vụ cung cấp nước sạch, vệ sinh, có đường ra vào trạm (kể cả đường tạm) v.v…., nhưng các hạng mục còn lại chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt, tuy nhiên cần sớm đưa các khu vực chức năng này vào sử dụng để phục vụ cho người tham gia giao thông theo Công điện 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Khu QLĐB, Sở GTVT tổ chức tiếp nhận tạm để đưa các hạng mục công trình nêu trên vào khai thác tạm thời. Chi phí xây dựng hệ thống cấp điện, nước, cơ sở hạ tầng và chi phí sử dụng được tính trong chi phí xây lắp, vận hành đường cao tốc theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật có liên quan.

Đối với các Chủ đầu tư (các Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT và các Chủ đầu tư dự án khác sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước), khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các trạm dừng nghỉ bảo đảm Quy chuẩn về trạm dừng nghỉ và các Quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Trường hợp chưa xây dựng trạm dừng nghỉ theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật thì cần sớm triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ tạm theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và cấp có thẩm quyền.

Bổ sung lắp đặt biển báo tại các trạm dừng nghỉ- Ảnh 2.

Biển báo cấm xe khách xe tải trên 6 trục vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Tổ chức xây dựng các tuyến đường nhánh ra, vào trạm dừng nghỉ kết nối với đường cao tốc một cách đầy đủ; Thực hiện đầu tư từng bước hoàn chỉnh, kể cả san nền trạm dừng nghỉ chính, tạm và cơ sở hạ tầng. Để bảo đảm ATGT khu vực vào, ra trạm dừng nghỉ, trạm tạm, yêu cầu phải bổ sung đầy đủ biển báo hiệu đường bộ trên tuyến chính cao tốc, tuyến chính khác và các đường có liên quan theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với các Khu QLĐB, Sở GTVT bàn giao các trạm dừng nghỉ. Đối với các trạm dừng nghỉ tạm thời, để đáp ứng tính cấp thiết của nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư, Người phê duyệt chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Các dự án BOT đường cao tốc, dự án đường cao tốc do VEC đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT, đề nghị các Nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ theo quy định, bổ sung trạm tạm theo Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ GTVT và văn bản này.

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5, các Cơ quan có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các trạm dừng nghỉ chưa đầu tư hoàn chỉnh.