Cách nào để Bộ GTVT giải ngân hết số vốn kỷ lục?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/07/2023 14:29

Theo Vụ KH-ĐT, trong 6 tháng cuối năm 2023, số vốn còn lại cần giải ngân của Bộ GTVT là rất lớn (khoảng hơn 59.000 tỷ đồng), trong khi hầu hết các dự án cao tốc đều mới khởi công xây dựng, giá trị sản lượng không cao.

Cách nào để Bộ GTVT giải ngân số vốn kỷ lục? - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Số vốn được giao lớn nhất từ trước đến nay

Theo thông tin từ Vụ KH-ĐT, năm 2023, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao 95.222 tỷ đồng (trong đó: vốn giao năm 2023 là 94.161 tỷ đồng; vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 1.061 tỷ đồng). Đây là số vốn được giao lớn nhất từ trước tới nay của Bộ GTVT (gấp 1,7 lần năm 2022 và 2,2 lần năm 2021).

Đại diện Vụ KH-ĐT cho biết, với kế hoạch vốn được giao lớn vừa là khó khăn, thách thức vừa là cơ hội để Bộ GTVT triển khai hoàn thành các dự án trọng điểm, cấp bách, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề cho phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, sớm hoàn thành một trong ba đột phá chiến lược đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Vụ KH-ĐT, trong 6 tháng đầu năm 2023, nhờ sự chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ GTVT và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của các chủ đầu tư/ban QLDA, tính đến hết tháng 6/2023, Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 35.627 tỷ đồng (đạt 37,4% kế hoạch năm). So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân cao hơn cả về giá trị và tỷ lệ (gấp hơn 2 lần giá, tỷ lệ cao hơn 7%).

"Mặc dù kết quả giải ngân chung của Bộ GTVT trong 6 tháng đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn có dự án/chủ đầu tư tiến độ giải ngân chưa đáp ứng kế hoạch đăng ký. Đối với các dự án này, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân tháng 6/2023, Bộ trưởng đã chỉ đạo các chủ đầu tư cần tập trung giải ngân bảo đảm kế hoạch 6 tháng cuối năm, đồng thời xây dựng kế hoạch để giải ngân bù phần bị chậm trong tháng 7 và quý III/2023", đại diện Vụ KH-ĐT thông tin.

Còn phải giải ngân hơn 59 nghìn tỷ đồng

Theo Vụ KH-ĐT, trong 6 tháng cuối năm, số vốn còn lại cần giải ngân là rất lớn (khoảng hơn 59.000 tỷ đồng), trong khi hầu hết các dự án cao tốc đều mới khởi công xây dựng, giá trị sản lượng không cao. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân được giao cần sự nỗ lực,quyết tâm, đổi mới trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư/ban QLDA.

Trong đó, đối với các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 17.157 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 18% tổng số vốn của Bộ GTVT), các dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng (đoạn Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây), các chủ đầu tư/ban QLDA cần tập trung hoàn thiện thủ tục hoàn công, thanh quyết toán dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023, nếu kéo dài sang 2024 sẽ không có cơ sở để bố trí vốn.

Các dự án đang triển khai thi công (QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cầu Mỹ Thuận 2, Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo), các chủ đầu tư/ban QLDA cần chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn hoàn thành đúng tiến độ và giải ngân các dự án.
Đại diện Vụ KH-ĐT (Bộ GTVT)

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 45.474 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 47% tổng số vốn của Bộ GTVT), các chủ đầu tư/ban QLDA cần phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB để phục vụ thi công. Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB ngoài giúp đẩy nhanh tiến độ thi công còn góp phần đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công được bố trí, đặc biệt trong điều kiện dư địa để giải ngân cho công tác GPMB còn rất lớn (đến nay mới giải ngân được 5.154/14.865 tỷ đồng, khoảng 30% giá trị).

Đồng thời, các chủ đầu tư/ban QLDA cần phối hợp với các địa phương hoàn thiện các thủ tục để sớm cấp mỏ vật liệu cho các nhà thầu khai thác phục vụ thi công. Trong thời gian chờ thủ tục cấp mỏ, căn cứ vào tiến độ thi công được duyệt chỉ đạo các nhà thầu chủ động mua và tập kết vật liệu để tổ chức thực hiện, bảo đảm không xảy ra hiện tượng thiếu vật liệu ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án.

Để hoàn thành kết quả giải ngân đặt ra, Vụ KH - ĐT cho biết, các chủ đầu tư/ban QLDA cần tiếp tục yêu cầu các nhà thầu tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thi công bảo đảm tiến độ yêu cầu; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng ngay khi có khối lượng theo đúng quy định.

"Đối với các dự án có nguồn vốn được kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 (giá trị 1.061 tỷ đồng của 26 dự án), các chủ đầu tư, ban QLDA cần tập trung triển khai, ưu tiên giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài theo quy định", Đại diện Vụ KH-ĐT cho biết.

Ngoài ra, Vụ KH-ĐT cũng đề nghị các chủ đầu tư/ban QLDA khẩn trương báo cáo đánh giá khả năng triển khai, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 để Bộ GTVT tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.