Cấm mô tô, xe gắn máy tốc độ dưới 70km/h vào đường La Sơn-Hòa Liên

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 27/06/2022 14:24

Cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy,... có tốc độ nhỏ hơn 70 km/h, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông vào tuyến đường.


Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh điều chỉnh nội dung, vị trí các biển báo thông tin tốc độ khai thác tối đa cho phép; cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn 70 km/h, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông theo Văn bản 1815 ngày 5/3/2021 của Bộ GTVT để người điều khiển phương tiện biết, chủ động hành trình tại các lối vào đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh điều chỉnh nội dung, vị trí các biển báo thông tin tốc độ khai thác tối đa cho phép; cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn 70 km/h, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông theo Văn bản 1815 ngày 5/3/2021 của Bộ GTVT để người điều khiển phương tiện biết, chủ động hành trình tại các lối vào đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất với đề xuất, báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về kết quả rà soát hiện trạng khai thác đường Hồ Chí  Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT giao Tổng cục ĐBVN với chức năng là cơ quan tiếp nhận tài sản kết cấu hạ  tầng giao thông sau khi hoàn thành chủ trì cùng Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát tổng thể các vấn đề còn tồn tại đã được đoàn công tác đề cập. Trong quá  trình rà soát, Bộ GTVT yêu cầu các Vụ Tài chính, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao  thông phối hợp chặt chẽ, tham gia ý kiến để tuyến đường vận hành an toàn, hiệu  quả.

Đối với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan này  điều chỉnh nội dung, vị trí các biển báo thông tin tốc độ khai thác tối đa cho phép theo Thông tư 31 ngày 29/8/2021 của Bộ GTVT; cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn 70 km/h, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông theo Văn bản 1815 ngày 5/3/2021 của Bộ GTVT để người điều khiển phương  tiện biết, chủ động hành trình tại các lối vào đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh điều chỉnh thông tin trên hệ thống biển chỉ dẫn trên tuyến và các đường  kết nối có thể hiện thông tin trên biển về cao tốc, như: Lối vào đường cao tốc, biểu  tượng đường cao tốc, ký hiệu CT.01, Expressway... Trong đó tại hai đầu dự án,  các vị trí nút giao phải có chỉ dẫn thông tin dự án (tên dự án, chiều dài tuyến, tốc  độ khai thác, …).

Đồng thời, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cần tháo dỡ các biển báo hạn chế tốc độ khai thác tối đa cho phép 60km/h  còn chưa hợp lý trên một số vị trí. Trong quá trình thực hiện, Tổng Cục ĐBVN  lấy ý kiến Vụ An toàn giao thông đảm bảo nội dung điều chỉnh hệ thống báo hiệu  đường bộ trên tuyến theo quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày  29/8/2021 của Bộ GTVT; Khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện dứt điểm các hạng mục phát sinh còn lại  trong tháng 6/2022 (hệ thống an toàn giao thông, đường hoàn trả tuần tra rừng,  các vị trí sụt trượt do mưa lũ…).

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ hoàn công của dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh,  nhà đầu tư BT cung cấp dưới dạng số hóa; Tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường đảm bảo giao thông an toàn thông  suốt theo quy định.

“Trên cơ sở đề nghị của Vườn Quốc gia Bạch Mã về việc cấp phép tạm  thời cho lực lượng kiểm lâm được lưu thông xe máy trên tuyến phục vụ công tác  nghiệp vụ trong thời gian chưa bàn giao đường hoàn trả tuần tra rừng, giao Tổng  cục ĐBVN hướng dẫn, cấp phép theo quy định”, Thông báo của Bộ GTVT nêu rõ.  

Ý kiến của bạn

Bình luận