Chất lượng nhựa đường và hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave trong điều kiện Việt Nam

Tác giả: Bảo Anh

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 27/03/2024 13:40

Sáng 27/3, Trường Đại học GTVT phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhựa đường, công ty thi công công trình giao thông và các nhà khoa học trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Công tác đánh giá chất lượng nhựa đường và hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave trong điều kiện Việt Nam


Với mục đích của Hội thảo là trao đổi và nâng cao sự hiểu biết về các phương pháp đánh giá chất lượng của nhựa đường và bê tông nhựa theo phương pháp Superpave trong điều kiện Việt Nam. Tại Hội thảo các chuyên gia đến từ IPC Global (Australia) thuộc Tập đoàn Controls và các giảng viên đến từ Bộ môn Đường bộ, Khoa Công trình, Trường Đại học GTVT giới thiệu về các thiết bị thí nghiệm và một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến chủ đề này.

Chất lượng nhựa đường và hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave trong điều kiện Việt Nam- Ảnh 1.

Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhau làm sáng tỏ, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về Superpave

Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, doanh nghiệp cung ứng nhựa đường, doanh nghiệp thi công công trình giao thông cùng nhau làm sáng tỏ, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về Superpave (Superior performance asphalt pavement); đây là một phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa tiên tiến nhất được biết đến cho đến nay. Phương pháp thiết kế Superpave có sự liên hệ chặt chẽ việc lựa chọn nhựa đường và cốt liệu trong quá trình thiết kế, có tính đến điều kiện giao thông và khí hậu.

Chất lượng nhựa đường và hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave trong điều kiện Việt Nam- Ảnh 2.

Các nhà khoa học đã giới thiệu các thiết bị thí nghiệm và một số nghiên cứu thực nghiệm

Ở Việt Nam hiện nay đã có Tiêu chuẩn TCVN 12818:2019 "Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo đặc tính thể tích superpave", tuy nhiên phương pháp này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng. Một trong những khó khăn khi áp dụng phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave ở nước ta hiện nay là do phần lớn các phòng thí nghiệm chưa có đầy đủ, thiếu sự đồng bộ về thiết bị thí nghiệm đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường và bê tông nhựa để phục vụ cho công tác thiết kế hỗn hợp theo phương pháp này.