Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 07/03/2023 10:59

Văn phòng QLĐB I.3 đã điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo trên QL70 đoạn qua địa phận huyện Đoan Hùng


Trước kiến nghị của cử tri huyện Đoan Hùng và Ban ATGT tỉnh Phú Thọ về bổ sung, chỉnh trang hệ thống biển báo nhằm bảo đảm ATGT, Văn phòng QLĐB I.3 (Khu quản lý đường bộ I) đã điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo trên QL70 đoạn qua địa phận huyện Đoan Hùng. 

Theo đó Công ty cổ phận Quản lý và Đầu tư xây dựng Công trình giao thông 238 (nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên) đã lắp đặt thêm biển báo, chỉnh trang lại biển báo nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Một số hình ảnh Hạt 1 QL.70 chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông, bổ sung biển báo trên tuyến.

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 1.

Bổ sung biển cảnh báo

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 2.

Bổ sung biển báo phụ

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 3.

Bổ sung biển cảnh báo điểm đoạn hay xảy ra TNGT ngã ba Km13+920

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 4.

Bổ sung lại biển báo

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 5.

Bổ sung thêm biển báo phụ

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 6.

Trồng thêm biển báo tại Km 8+680

Chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông - Ảnh 7.

Trồng thêm biển cảnh báo tại Km 13+800