Chuyển nguyên trạng 5 đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN sang Cục ĐBVN

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Xã hội 30/09/2022 16:52

Bộ GTVT vừa quyết định chuyển nguyên trạng 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) sang Cục ĐBVN.


Chuyển nguyên trạng 5 đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN sang Cục ĐBVN - Ảnh 1.

Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam đổi biển hiệu thành Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 1251 ngày 28/9/2022 về việc chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam kể từ ngày 1/10/2022, gồm:  Ban QLDA 3, Ban QLDA 4, Ban QLDA 5, Ban QLDA 8, Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ.

Cùng với đó, các đơn vị sự nghiệp công lập này tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 1218 ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trước đó, theo Nghị định số 56 ngày 24/8/2022 của Chính phủ, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam là 2 đơn vị được chia tách từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Tại Quyết định 1218 ngày 23/9/2022 quy định, Cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. Cục Đường bộ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, Cục Đường cao tốc Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận