Đề nghị Vĩnh Phúc bố trí vốn "góp" làm dự án mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 25/03/2024 10:00

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc.


Đề nghị Vĩnh Phúc bố trí vốn "góp" làm dự án mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, thực hiện chủ trương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 8526/VPCP-KTTH ngày 19/12/2022 về việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện dự án mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, Bộ GTVT đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 548/QĐ-BGTVT ngày 9/5/2023, tổng mức đầu tư 1.258,18 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn gồm: Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT là 799,74 tỷ đồng và nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc là 458,44 tỷ đồng).

Hiện nay, chủ đầu tư dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, dự kiến khởi công dự án trong quý II/2024, hoàn thành trong năm 2025. Dự án đã được bố trí đủ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nhu cầu vốn năm 2024 cho dự án khoảng 500 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương đã giao kế hoạch vốn năm 2024 là 152 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương chưa giao kế hoạch vốn năm 2024.

"Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc sớm giao kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách địa phương cho dự án trong quý I/2024 để tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận