Giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang tại đường dẫn lên cầu Thái Hà

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 30/11/2023 10:56

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ trì, phối hợp với Khu QLĐB I và Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà để triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải toả hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương


Giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang tại đường dẫn lên cầu Thái Hà- Ảnh 1.

Điểm đấu nối trái phép vào đường dẫn cầu Thái Hà

Để giải quyết dứt điểm việc đấu nối trái phép vào đường dẫn cầu Thái Hà và thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ trì, phối hợp với Khu QLĐB I và Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà để triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, theo đó Khu Công nghiệp Thái Hà sẽ đấu nối với ĐT495B trước khi kết nối vào quốc lộ. Đồng thời, Dự án đầu tư xây dựng ĐT495B được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 24/11/2020, như vậy việc đấu nối ĐT495B với đường dẫn lên cầu Thái Hà là cần thiết để phục vụ cho công tác thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Thái Hà, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam căn cứ vào kết luận của Lãnh đạo Bộ GTVT tại thông báo số 279/TB-BGTVT ngày 11/07/2022 và quy định tại Thông tư số 50/2015/TT/BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương lập hồ sơ điểm đấu nối theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang tại đường dẫn lên cầu Thái Hà- Ảnh 2.

Đường dẫn vào Khu công nghiệp Thái Hà

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hà Nam, UBND huyện Lý Nhân, Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, Khu QLĐB I, Sở GTVT Hà Nam tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường về công tác quản lý hành lang đường bộ. Hiện nay trên đoạn đường dẫn cầu Thái Hà có một nút giao tại Km1+040/phải tuyến, hiện đang khai thác sử dụng (đường dẫn ra, vào Khu công nghiệp Thái Hà), nút giao này chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và một nút giao đang triển khai thi công chưa đấu nối trực tiếp với đường dẫn cầu Thái Hà, nút giao này dự kiến kết nối với đường dẫn cầu Thái Hà tại Km1+240/phải tuyến (nút giao kết nối với ĐT495B). Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, Cục ĐBVN đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp với Khu QLĐB I, Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà có biện pháp kiên quyết để xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đấu nối trái phép vào đường dẫn cầu Thái Hà, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.