INFOGRAPHIC: 10 dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/12/2023 07:01

Năm 2023, ngành GTVT ghi dấu được nhiều thành công nổi bật, như 10 dấu ấn do Tạp chí GTVT bình chọn dưới đây.


INFOGRAPHIC: Dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023- Ảnh 1.

INFOGRAPHIC: Dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023- Ảnh 2.

INFOGRAPHIC: Dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023- Ảnh 3.