INFOGRAPHIC: Cao tốc Mai Sơn - QL45 chuẩn bị thông xe, từ Hà Nội đi Thanh Hóa chỉ hơn 2 giờ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/04/2023 10:14

Cao tốc Mai Sơn - QL45 sẽ chính thức khánh thành đưa vào khai thác kể từ ngày 29/4/2023 tới đây, tạo tiền đề phát triển KT - XH không chỉ của Ninh Bình, Thanh Hóa mà còn nhiều địa phương khác.Đồng thời rút ngăn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Thanh Hóa chỉ còn khoảng hơn 2 giờ so với hơn 3 giờ hiện nay.


INFOGRAPHIC: Cao tốc Mai Sơn - QL45 chuẩn bị thông xe, từ Hà Nội đi Thanh Hóa chỉ hơn 2 tiếng - Ảnh 1.

INFOGRAPHIC: Cao tốc Mai Sơn - QL45 chuẩn bị thông xe, từ Hà Nội đi Thanh Hóa chỉ hơn 2 tiếng - Ảnh 2.