Kết nối các nguồn lực để đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ GTVT

Tác giả: Bảo Anh

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 24/05/2023 14:28

Sáng ngày 24/5, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị “Kết nối các nguồn lực nhằm thu hút các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ GTVT” nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.


Kết nối các nguồn lực để đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ GTVT - Ảnh 1.

Chuyển đổi phương thức quản trị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải nhằm thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập.

Trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Kết nối các nguồn lực để đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ GTVT - Ảnh 2.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT phát biểu tại Hội nghị

Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết, những năm qua, nhằm thích ứng với sự phát triển không ngừng của KHCN gắn Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu hướng của xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Việc đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, tạo bước ngoặt, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới thông minh, hiệu quả hơn cho người học và người dạy đặc biệt trong môi trường giáo dục đại học phát triển Nhà trường thành Trường đại học thông minh (Smart University).

Trường Đại học Công nghệ GTVT hiện đang chủ trì Làng Công nghệ GTVT (TECHFEST TRANSTECH) thuộc Techfest Quốc gia nhằm kết nối nguồn lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ GTVT của Việt Nam vươn ra thế giới và đem những tiến bộ KHCN của thế giới về Việt Nam nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ như việc ứng dụng IoT, IA, ERP, RFID, V2X, GPS, BIM… vào kỹ thuật xây dựng hạ tầng giao thông; quản lý vận hành hệ thống giao thông; và chuỗi cung ứng logistics… phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành GTVT và của đất nước. Thời gian qua, Nhà trường được Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia (trong chuỗi hoạt động Đề án 844) đã giao nhiệm vụ Kết nối nguồn lực nhằm thu hút cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ GTVT, và sự kiện ngày hôm nay được tập trung vào lĩnh vực chuyên sâu trong ngành GTVT về "Quản lý và Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng công nghệ số" TS. Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Do vậy, các đơn vị kinh doanh vận tải cần ứng dụng công nghệ để quản lý điều hành và cung cấp dữ liệu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước phục vụ quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh vận tải bằng ô tô nhằm khắc phục các bất cập hiện nay, thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đây chính là tiêu chí của Hội nghị khoa học kết nối nguồn lực cho hoạt động vận tải của ngành GTVT hôm nay.

Ngay sau Hội nghị này, Nhà trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động công nghệ phục vụ ngành GTVT trong việc thực hiện nhiệm vụ KHCN trong hệ sinh thái quốc gia; Nhà trường mong được tiếp tục nhận được sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình KHCN Quốc gia, các tổ chức trong hệ sinh thái, các chuyên gia ngành GTVT… nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành GTVT, qua đó góp phần vào sự phát triển của Quốc gia, TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Tại Hội nghị nhiều ý kiến đóng góp tham luận quý của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp… làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chiến lược chuyển đổi số ngành GTVT nói chung, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng công nghệ số nói riêng. Thời gian qua, trong ngành vận tải đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng các giải pháp chuyển đổi số đạt được những hiệu quả bước đầu rất quan trọng, trong đó có chuyển đổi phương thức quản trị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải nhằm thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và hậu Covid-19.