Không để chậm tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành năm 2022

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 06/09/2022 10:46

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban quản lý dự án phải quyết tâm, nỗ lực tối đa, khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp, để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hoàn thành 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam trong năm 2022.


Không để chậm tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành năm 2022 - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022 của Bộ GTVT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, trong tháng 8/2022, mặc dù gặp khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng công trình giao thông, chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm nhưng với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo Bộ, các cơ quan liên quan thuộc Bộ, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã triển khai các nhiệm vụ được giao cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Người đứng đầu ngành GTVT cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác giải ngân vẫn còn chậm, tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm và còn xảy ra tình trạng xin lùi thời hạn hoàn thành so với kế hoạch; tình hình tai nạn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao. Tình hình triển khai Chính phủ điện tử tại một số cơ quan còn chậm; vẫn còn một số nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao chưa hoàn thành.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thời hạn yêu cầu.

"Bộ GTVT sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài không được khắc phục", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận và giao Vụ Pháp chế tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT chủ trì họp định kỳ hàng tháng về công tác xây dựng thể chế.

Đề cập đến công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trước hết là dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017 - 2020), đối với 4 dự án thành phần phải hoàn thành trong năm 2022, gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA7, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh  phải quyết tâm, nỗ lực tối đa, khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp, bổ sung các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hoàn thành theo đúng yêu cầu.

Với các dự án thành phần khác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng, nhất là dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hiện nay tiến độ rất chậm.

"Ban QLDA 6 cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, trường hợp cần thiết hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong triển khai thi công, nghiệm thu và vấn đề liên quan khác để đáp ứng tiến độ yêu cầu", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Không để chậm tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành năm 2022 - Ảnh 2.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021-2025) và các dự án trọng điểm khác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) phối hợp với các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18 ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Cục QLXD&CLCTGT cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai các bước tiếp theo trong bước thực hiện đầu tư để sớm khởi công 12/12 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 vào cuối năm 2022; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với các địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

"Cục QLXD&CLCTGT tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 4 dự án thành phần cao tốc Bắc -Nam phía Đông hoàn thành năm 2022 và các dự án trọng điểm như: Dự án CHK Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ,…", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo. 

Về triển khai Nghị định 56 ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai tổ chức bộ máy của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ. Trong đó lưu ý, những các cơ quan phải hoàn thành trong tháng 9/2022, gồm: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng; các Cục còn lại phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022; các tổ chức khác còn lại phải hoàn thành trước 31/3/2023.

Nghiên cứu chuyên đề mở tuyến đường sắt Việt Nam sang châu Âu

Liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải, Văn phòng UBATGT Quốc gia đề xuất để tham mưu cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GTVT những giải pháp đột phá chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt công tác đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, nghiên cứu xây dựng ngay kế hoạch hoặc chiến dịch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tháng 9/2022; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương, các bến xe, nhà ga, bến cảng hoặc những địa điểm có tình hình giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Không để chậm tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành năm 2022 - Ảnh 4.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Về công tác quản lý hoạt động vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đầy đủ, kịp thời cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo bảo đảm hoạt động vận tải trên các lĩnh vực để tạo điều kiện an toàn, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

Đồng thời, Vụ Vận tải cần theo dõi, tham mưu Bộ chỉ đạo công tác điều hành giá theo đúng quy định, trường hợp cần thiết thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo, răn đe, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai hiệu quả, đúng tiến độ yêu cầu các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong ngành GTVT.

"Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng với Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu chuyên đề mở tuyến đường sắt Việt Nam sang châu Âu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm báo cáo Bộ GTVT", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Đối với công tác duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông theo dõi, đôn đốc, tham mưu Bộ chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, đặc biệt lưu ý QL1, đường Hồ Chí Minh; công tác xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2023; việc điều chỉnh, bổ sung định mức bảo trì và kế hoạch duy tu, sửa chữa trong mùa mưa bão.