Năm thứ năm liên tiếp Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt 1 điểm khoa học

Tác giả: Hoàng Ngân

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 09/07/2024 21:27

Vượt lên những khó khăn, với những cố gắng, nỗ lực trong hoạt động, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh sâu rộng về khoa học công nghệ ngành GTVT, Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt 1 điểm khoa học năm 2024; đây là năm thứ năm liên tiếp, Tạp chí duy trì thành tích này.


Theo Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Theo đó, Tạp chí GTVT đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá cao trong hoạt động khoa học, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh sâu rộng về khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực của ngành GTVT.

Năm thứ năm liên tiếp Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt 1 điểm khoa học- Ảnh 1.
Năm thứ năm liên tiếp Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt 1 điểm khoa học- Ảnh 2.

Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Tháng 1 năm 1960, Tạp chí GTVT xuất bản số đầu tiên, Tạp chí là kênh thông tin quan trọng của ngành GTVT với nhiều bài viết có tính phát hiện, phản biện, những công trình khoa học có chất lượng chuyên môn cao. Tạp chí GTVT là cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn với lý luận, nơi lưu giữ và truyền tải lượng thông tin khoa học công nghệ GTVT cấp thiết và thời sự nhất. Kể từ khi ra đời, Tạp chí GTVT luôn khẳng định được vị thế của một tạp chí khoa học chuyên sâu, giá trị của Tạp chí mang lại là khối lượng kiến thức khoa học công nghệ đồ sộ, được áp dụng và kiểm chứng.

Có được kết này, Tạp chí GTVT đã tập trung bám sát đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện đúng các quy trình, quy định của một bài báo khoa học. Không dừng lại ở phản ánh, nhiều công trình đăng tải trên Tạp chí thật sự có hàm lượng khoa học cao, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật và độc giả. Nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Ngành sau khi được triển khai thành công có ý nghĩa thực tiễn lớn đều được tổng kết đánh giá và giới thiệu trên Tạp chí GTVT. Để giữ vững và khẳng định uy tín của một tạp chí khoa học, Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các bài báo khoa học, không ngừng tạo ra giá trị phục vụ sự nghiệp khoa học công nghệ ngành GTVT nói riêng và đất nước nói chung.