Năm thứ tư liên tiếp Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt điểm khoa học tối đa

Tác giả: Bảo Châu

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 07/07/2023 11:04

Với những cố gắng, nỗ lực trong hoạt động, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh sâu rộng về khoa học công nghệ ngành GTVT, Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt điểm khoa học tối đa (1.0 điểm) năm 2023. Đây là năm thứ tư liên tiếp, Tạp chí duy trì thành tích này.


Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023. Theo đó, Tạp chí GTVT đã được Hội đồng đánh giá cao trong hoạt động khoa học, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh sâu rộng về khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực của ngành GTVT.

Tháng 1 năm 1960, Tạp chí Giao thông vận tải xuất bản số đầu tiên, 63 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Tạp chí luôn vượt lên khó khăn, xây dựng Tạp chí là kênh thông tin quan trọng của ngành GTVT với nhiều bài viết có tính phát hiện, phản biện, những công trình khoa học có chất lượng chuyên môn cao.

Năm thứ tư liên tiếp Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt 1 điểm khoa học - Ảnh 2.

Tạp chí GTVT luôn bám sát và phản ánh những vấn đề thời sự của ngành GTVT

Những năm qua, Tạp chí GTVT là cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn với lý luận, nơi lưu giữ và truyền tải lượng thông tin khoa học công nghệ GTVT cấp thiết và thời sự nhất, nơi trải nghiệm và khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý GTVT.

Tạp chí GTVT không chỉ trở thành một ấn phẩm khoa học công nghệ uy tín đầu ngành GTVT mà còn có sức ảnh hưởng, lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực khác. Kể từ khi ra đời, Tạp chí GTVT vẫn luôn khẳng định được vị thế của một tạp chí khoa học chuyên sâu, giá trị của Tạp chí mang lại là khối lượng kiến thức khoa học công nghệ đồ sộ, được áp dụng và kiểm chứng trong hơn 60 năm qua.

Tạp chí GTVT năm thứ 4 liên tiếp được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt 1 điểm khoa học - Ảnh 2.

Tháng 1/1960, Tạp chí Giao thông vận tải xuất bản số đầu tiên.

Có được kết này, Tạp chí GTVT đã tập trung bám sát đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện đúng các quy trình, quy định của một bài báo khoa học, các công trình được công bố trên tạp chí, Tạp chí đã ban hành các thủ tục, điều kiện của bài báo khoa học như: Bài báo phải đảm bảo kết cấu 3 phần (Đặt vấn đề - Nội dung - Kết luận), tít bài báo phải được dịch ra tiếng Anh, tóm tắt tiếng Việt, tiếng Anh, từ khóa, tài liệu tham khảo… Các bài báo được công bố phải được tuân thu quy trình đọc phản biện của 02 nhà khoa học độc lập, cuối mỗi bài báo ghi rõ ngày nhận bài, ngày chấp nhận đăng và tên của 02 nhà khoa học đọc phản biện.

Không dừng lại ở "phản ánh", nhiều công trình đăng tải trên Tạp chí thật sự có hàm lượng khoa học cao, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà khoa học, đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật và độc giả. Nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Ngành sau khi được triển khai thành công có ý nghĩa thực tiễn lớn đều được tổng kết đánh giá và giới thiệu trên Tạp chí GTVT. Để giữ vững và khẳng định uy tín của một tạp chí khoa học, xứng đáng là Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ GTVT, Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục nâng cao hàm lượng khoa học, hoạt động đúng theo tôn chỉ mục đích, không ngừng tạo ra giá trị phục vụ sự nghiệp khoa học công nghệ ngành GTVT nói riêng và đất nước nói chung.