Nghiên cứu các loại hình kết cấu ghi đảm bảo chịu lực và an toàn cho đường sắt Việt Nam

30/05/2022 15:42

Đường ghi là một trong những thiết bị quan trọng của kết cấu tầng trên đường sắt.


 

Empty

 

Empty

 

 

2_Page_061

 

 

Empty

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận