Nghiên cứu các loại hình kết cấu ghi đảm bảo chịu lực và an toàn cho đường sắt Việt Nam

Đường ghi là một trong những thiết bị quan trọng của kết cấu tầng trên đường sắt.


 

Empty

 

Empty

 

 

2_Page_061

 

 

Empty

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận