Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Xã hội 22/04/2023 12:17

250 vận động viên của 14 đơn vị trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam đóng trên địa bàn TP. Hà Nội và 1 đơn vị khách mời là Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã tham gia thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, mang đến bầu không khí đoàn kết, vui tươi giữa các đơn vị trong ngành.

Sáng nay (22/4) tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội), Cụm văn hóa thể thao số 1, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI công đoàn GTVT Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Hội thao quy tụ 250 vận động viên của 14 đơn vị trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam đóng trên địa bàn TP. Hà Nội và 1 đơn vị khách mời là Công đoàn ngành GTVT Hà Nội.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao do PV Tạp chí GTVT ghi lại:

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 1.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 2.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 3.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 4.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 5.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 6.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 7.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 8.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 9.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 10.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 11.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 12.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 13.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 14.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 15.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 16.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 17.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 18.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 19.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 20.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 21.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 22.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 23.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 24.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 25.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 26.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 27.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thao CNVC-LĐ ngành GTVT

 - Ảnh 28.