Phát động phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/12/2022 17:43

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông".


Phát động phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông - Ảnh 1.

Thi công thảm nhựa đường cao tốc Mai Sơn - QL45

Để kêu gọi, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chủ đầu tư, ban QLDA, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công,... tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, phấn đầu hoàn thành các công trình, dự án theo tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, Bộ GTVT phát động phong trào thi đua "Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông".

Phong trào sẽ tạo khí thế phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống "đi trước mở đường" của ngành GTVT, tổ chức thi công trên các công trình giao thông trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia.

Phong trào thi đua được triển khai đến tất cả các công trình, dự án của Bộ GTVT đặc biệt là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các cá nhân tham gia phong trào thi đua.

Thời gian triển khai phong trào thi đua từ ngày 6/1/2023 (ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 6/2/2023 (ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo Bộ GTVT, phong trào này phát huy tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, ban QLDA, tư vấn và nhà thầu tích cực tham gia phong trào thi đua trên công trường, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT. 

Chủ đầu tư, ban QLDA, đơn vị tư vấn và nhà thầu bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công trên công trường để triển khai thực hiện trong dịp Xuân Quý Mão 2023; thực hiện tuân thủ nghiêm túc kế hoạch đã đăng ký, đảm bảo phong trào thi đua hiệu quả, thực chất, tránh hình thức; tăng cường sự đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động trên các công trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ. 

Đồng thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ATGT trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Phát động phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông - Ảnh 2.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thi công công trình giao thông đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu lập kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và gửi về Cục Quản lý đầu tư xây dựng để đăng ký thi đua. 

Nội dung kế hoạch phải bao gồm các tiêu chí, định mức để định lượng được kết quả công việc, nhiệm vụ. Trong đó quy định rõ khối lượng phải hoàn thành, chất lượng và kết quả từng công việc, nhiệm vụ cụ thể; phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân.

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch; phân công, bố trí nhân sự kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời ký cam kết thi đua giữa ban QLDA với các nhà thầu, tư vấn giám sát.

Chủ đầu tư, ban QLDA và nhà thầu có liên quan trên công trường bảo đảm chăm lo Tết và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia phong trào thi đua, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông là một trong các nhiệm vụ quan trọng, kết quả của phong trào thi đua là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu", Bộ GTVT nêu rõ.