Rà soát những bất cập trên các tuyến cao tốc

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/10/2023 15:14

Bộ GTVT yêu cầu các tổ chức rà soát và xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc đang khai thác và mới đưa vào khai thác theo quy định.


Rà soát những bất cập trên các tuyến cao tốc - Ảnh 1.

Cao tốc Sài Gòn - Trung Lương

Trước kiến nghị của Bộ Công an về khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc đang khai thác, tuyến đường cao tốc được đưa vào khai thác tạm. Sau khi rà soát, căn cứ trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị đối với các tuyến cao tốc, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, tổ chức rà soát và xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Đối với nhóm các tuyến đường cao tốc đang vận hành, khai thác: Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì thực hiện rà soát, xử lý đối với các tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Hà Nội - Thái Nguyên; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chủ trì thực hiện rà soát, xử lý đối với các tuyến: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ; Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Hà Nội - Hải Phòng; Sở GTVT Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Hải Phòng - Móng Cái; Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Lạng Sơn thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn; Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Tiền Giang thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận.

Rà soát những bất cập trên các tuyến cao tốc - Ảnh 2.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đối với nhóm các tuyến đường cao tốc được đưa vào khai thác tạm: Sở GTVT Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Cao Bồ - Mai Sơn; Ban QLDA Thăng Long chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xử lý đối với các tuyến: Mai Sơn - QL.45, Phan Thiết - Dầu Giây; Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Cam Lộ - La Sơn; Ban QLDA 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện rà soát, xử lý đối với tuyến Nha Trang - Cam Lâm.

Về triển khai xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành giao thông: Căn cứ Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19/5/2023 của Chính phủ, Bộ GTVT giao Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền trong đầu tư xây dựng, hoàn thiện các Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tại các tuyến đường đang vận hành khai thác, trong đó nghiên cứu hoàn thiện về cơ cấu tổ chức hoạt động, bố trí nơi tạm giữ phương tiện, nơi làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19/5/2023 của Chính phủ.

Rà soát những bất cập trên các tuyến cao tốc - Ảnh 3.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Về việc bàn giao đưa công trình đường cao tốc đang khai thác tạm vào khai thác chính thức: Theo phạm vi, trách nhiệm quản lý, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, hoàn thành công trình và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thủ tục bàn giao, tiếp nhận đưa công trình vào vận hành khai thác chính thức. Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT việc tổ chức tiếp nhận các công trình đã nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào vận hành sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng; trường hợp chưa tiếp nhận được thì nêu rõ lý do, kế hoạch tiếp nhận.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 05/11/2023; trong đó nêu rõ các nội dung đã được xử lý theo quy định, các nội dung chưa xử lý (làm rõ nguyên nhân), các nội dung cần có thời gian xử lý (làm rõ kế hoạch thực hiện). Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm thực hiện đối với công việc trong phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT nếu xảy ra chậm trễ khi xử lý công việc thuộc thẩm quyền.

Về xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp, cải tạo một số tuyến cao tốc Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về chủ trương và lộ trình dự kiến trong việc nghiên cứu, tổ chức nâng cấp, mở rộng đối với các công trình, dự án đường cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc Lộ 45, Trung Lương - Mỹ Thuận, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Nha Trang - Cam Lâm, Hà Nội - Thái Nguyên, Cam Lộ - La Sơn.