Tập đoàn CIENCO4 (C4G) chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu ra công chúng

Tác giả: Hồng Phương

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 03/03/2023 11:49

Theo Tập đoàn CIENCO4, mục đích của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

Tập đoàn CIENCO4 (C4G) chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu ra công chúng - Ảnh 1.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận