img
Chính trị 07/10/2022 16:10

Emagazine: Tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10/2022.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên. 

Tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công - Ảnh 1.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương".

Đây là dịp để Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên của các bộ, ngành trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đây là những gương mặt ưu tú, đại diện cho sức trẻ, tương lai của đất nước. Đại hội dự kiến có sự hiện diện của 293 đại biểu chính thức đại diện hơn 80.000 đoàn viên thanh niên của 56 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. 

Trong đó, có 192 đồng chí đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 65,5%. Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 15 đồng chí (5,11%); Thạc sỹ: 174 đồng chí (59,3%); Đại học: 70 đồng chí (23,9 %); 12/12: 34 đồng chí (11.6%). Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc Cử nhân: 44 đồng chí (15%); trung cấp: 114 đồng chí (38,9%); đại biểu trẻ tuổi nhất: 18 tuổi; đại biểu nhiều tuổi nhất: 39 tuổi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải là một trong 56 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra 17 đoàn viên đại diện cho tuổi trẻ, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ GTVT tham dự Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công - Ảnh 3.